Dyson Vassilias
Пловдив, България
25/05/2024

Набиране на персонал: Как се случва?

Максимизиране на ефективността чрез набиране на персонал

Масовото набиране на персонал, на служители може да се превърне в сериозно предизвикателство. За кратко време служителите по персонала трябва да намерят кандидати за десетки или дори стотици подобни позиции.

За да свършите работата бързо, трябва да имате добре установен процес на подбор и правилните инструменти.

 

Какво е масово набиране на персонал?

Когато една компания тепърва се открива или расте, тя се нуждае от голям брой служители. Масовия подбор на персонал е планиран процес, който се състои в търсене и подбор на много кандидати за едни и същи свободни позиции, както и наемането им.

Ако при откриване на верига супермаркети работодателят трябва да наеме 50 продавачи касиери и 5 мениджъри, започва масово набиране.

Случаи, когато е необходимо масов подбор на персонал:

  • стартиране на нов бизнес проект;
  • развитие на съществуващо предприятие;
  • подмяна на персонал поради голямо текучество на персонала;
  • задоволяване на краткосрочни, сезонни нужди от работници в сферата на озеленяването, хотелиерството и туризма, строителството и селскостопанския сектор;
  • мащабното набиране включва подбор на кандидати, като се вземат предвид образованието, трудовия опит и възрастта.

Каква е разликата между масовото набиране и целевия подбор?

Целенасоченото и масовото набиране са различни методи за набиране, които се различават по методи, цели и инструменти.

Разликата в системите за подбор е видима по критерии като периоди на търсене и подбор, количество и качество на персонала.

 

Отличителни черти на масовото набиране на персонал:

Кратки срокове на кампанията. При целевия подбор няма строги времеви ограничения. Отнема много време, докато се намери идеалният кандидат, който отговаря на всички параметри на свободното място.

Когато се занимава с масово наемане, мениджърът по човешки ресурси трябва да изпълни определен период от време, например три седмици. През този период той намира, подбира и наема необходимия брой хора;

Стандартни критерии за подбор. Индивидуалното набиране на персонал означава търсене на квалифициран специалист, който да отговаря на специфичните изисквания на работодателя. Важни фактори са опитът и компетенциите на кандидата.

Коментарите са изключени.