Dyson Vassilias
Пловдив, България
21/07/2024

Клинични проучвания- какво е това

Клинични проучвания

Вашият лекар може да е казал, че отговаряте на условията за клинично проучване, или може да сте видели реклама за клинично изследване.

 

Какво е клинично проучване и подходящо ли е за вас?

Клиничните прочувания са цялостно изследване на безопасността и ефективността на най-обещаващите постижения в грижата за пациентите. Клиничните проучвания са различни от лабораторните. Включва хора, които доброволно помагат да разберем по-добре медицината и здравето. Лабораторните проучвания обикновено не включват хора – въпреки че ни помагат да научим кои нови идеи могат да помогнат на хората. Всяко лекарство, устройство, инструмент, диагностичен тест, техника и технология, използвани в медицината днес, някога са били тествани при доброволци, които са участвали в клинични проучвания.

Клиничните изследвания са от ключово значение за подобряване на грижите за хората в нашата общност и по света. След като разберете повече за клиничните проучвания, може да оцените защо е важно да участвате – за себе си и за общността.

 

 

Какви са видовете клинични проучвания

Има два основни вида клинични проучвания:

 

  • Наблюдателни изследвания

Наблюдателните проучвания са проучвания, които имат за цел да идентифицират и анализират модели в медицински данни или в биологични проби, като тъкан или кръв, предоставени от участниците в изследването.

 

  • Клинични изпитвания

Клиничните изпитвания, които също се наричат ​​интервенционални проучвания, тестват безопасността и ефективността на медицинските интервенции – като лекарства, процедури и инструменти – при живи хора.

 

За клинични проучвания са необходими:

Клиничните изследователски проучвания изискват участие от хора от всяка възраст, здравен статус, раса, пол, етническа принадлежност и културен произход. Това ще увеличи шансовете учени и клиницисти да разработят лечения и процедури, които е вероятно да бъдат безопасни и да работят добре при всички хора. Потенциалните доброволци се проверяват внимателно, за да се гарантира, че отговарят на всички изисквания за всяко проучване, преди да започнат. Повечето от причините, поради които хората не са включени в проучванията, са опасения за безопасността.

В клиничните изследвания могат да участват както здрави хора, така и хора с диагностицирани заболявания. Участието винаги е напълно доброволно и участниците могат да напуснат проучване по всяко време по каквато и да е причина.

 

Единственият начин, по който може да се постигне медицински напредък, е, ако хората доброволно участват в клинични проучвания. Участникът в изследването е също толкова необходим, колкото и изследователят в това партньорство за напредък в здравеопазването

Коментарите са изключени.