Dyson Vassilias
Пловдив, България
16/06/2024

Какво представлява автомобилната застраховка гражданска отговорност и как работи

автомобилната застраховка гражданска отговорност

Какво представлява автомобилната застраховка гражданска отговорност и как работи. Планът за автомобилната застраховка гражданска отговорност е този, който покрива правната отговорност, пред която сте изправени в случай на загуби на трети страни. В случай, че вашият автомобил причини щети на превозно средство на трета страна, лична собственост и физическо нараняване, човек може да бъде държан отговорен за финансовите загуби, които физическото лице претърпява. Това е вид план, който покрива тези финансови загуби и компенсира третата страна от ваше име.

Съгласно Закона за моторните превозни средства, който урежда правилата за движение, всяка кола, която се движи по пътища, трябва да има валидно покритие на трети страни. Автомобилната застрахователна полица гражданска отговорност е минималното застрахователно покритие. Задължително е за всеки автомобил. Защитават се интересите на трети страни, ако претърпят финансови загуби поради автомобила. Нека разберем какво представлява тази политика.

Характеристики на автомобилна застраховка гражданска отговорност

Някои от основните характеристики на покритието на гражданска отговорност са следните –

  • Застраховката ГО е задължителна. Ако бъдете хванати без валидно покритие, се сблъсквате с правни усложнения, които включват глоби, наказания и дори лишаване от свобода в екстремни ситуации.
  • Ако купувате нова кола, трябва задължително да има ГО. А ако няма трябва незабавно да й направите
  • Премията на автомобилното застрахователно покритие гражданска отговорност е фиксирана от Органа за регулиране и развитие на застраховането. Зависи от кубатурата на колата
  • Премията е фиксирана за всички застрахователни компании
  • Преглеждат премията всяка година и може да промени ставките, ако е необходимо.

Покритие по автомобилна застраховка гражданска отговорност

План за автомобилна застраховка гражданска отговорност покрива финансови задължения, възникващи, когато вашият автомобил причини някоя от следните загуби –

  • Смърт на трето лице
  • Физическо нараняване, причинено на трета страна
  • Щети по автомобила на трети страни

Във всеки от тези случаи, ако понесете финансова отговорност, полицата ще покрие отговорността и ще изплати обезщетението. Въпреки това, ако вашият автомобил претърпи щети или загуби и вие понесете финансова загуба, такава загуба няма да бъде покрита от полицата.

Достатъчна ли е автомобилната застраховка на трети страни?

Ако погледнете от правна гледна точка, застраховката гражданска отоговрност е достатъчна, за да се погрижите за изискванията на Закона за моторните превозни средства. Ако имате ГО, можете да избегнете правни усложнения. Ако колата обаче бъде открадната, няма да получите обезщетение за понесените загуби.

Ето защо се препоръчва застраховка автокаско за по-широк обхват на покритие. Цялостната полица автокаско разширява покритието на щетите, които вашият автомобил може да претърпи. По този начин получавате обезщетение дори когато колата ви е повредена или открадната.

Коментарите са изключени.