Dyson Vassilias
Пловдив, България
21/07/2024

Какво е счетоводство

Какво е счетоводство

Счетоводството се нарича този процес, при който се случва регистриране, класифициране и обобщаване на финансовите операции. Целта на счетоводството е да се подсигури финансова точна информация, за яснота, състоятелност и вземането на бизнес решения.

2та вида счетоводство са: управленско счетоводство и финансово счетоводство.

Какви са сновните задачи на счетоводството:

  1. Образуване на пълна и точна информация за дейността на организацията, за имущественото й състояние, затова се правят финансовите отчети;
  2. Предоставяне на информация, която е потребна на вътрешните и външните потребители на финансовите отчети за наблюдение на спазването на законодателството на държавата.
  3. Защита от възможни отрицателни резултати от икономическата дейност на фирмата и така осигуряване на нейната финансова стабилност.

Какви са задачите на счетоводството

Задачите на счетоводството са показател на счетоводството на стопанската дейност и те се решават чрез използване на някои методи и техники. Това носи името – счетоводен метод.

ТРЗ – Труд и работна заплата

ТРЗ представлява пълният набор от дейности, които се извършват във връзка със служителите в едно предприятие, фирма, дружество. Без значение, дали служителите са подписали трудов или граждански договор.

ТРЗ на практика е част от счетоводните услуги и тя се занимава с изчисляването и разпределянето на заплатите. Тук се намират също така  на трудови договори и трудови досиета, както и цялата информация относно назначаването и освобождаването на служители.

Към ТРЗ  можем да отнесем също така цялата документация, която подлежи на предоставяне към  НАП и в НОИ.

Какво означава ТРЗ – Труд и работна заплата?

Основното и първото важно е, че това съкращение произлиза от „Труд и работна заплата“.

Както и сами можете да видите, цялото споменаване изписването е далеч по-дълго, отколкото краткото ТРЗ.

Това на практика е обработка и управление на работната сила, като в това число влизат:

1/ Назначаването на дадена длъжност;

2/Всякакъв тип финансови и юридически задачи, към които се отнасят изплащане на заплати, подписване на трудови договори и други.

Това са двете основни функции на ТРЗ, като част от счетоводните услуги.

Коментарите са изключени.