Dyson Vassilias
Пловдив, България
16/06/2024

За изключителната важност на клиничните проучвания

За изключителната важност на клиничните проучвания

Бъдещето принадлежи на ориентираната към пациента медицина. Клиничните проучвания са реален шанс да се борите за живота си и в същото време да помогнете да се справите с ужасна болест за цялото човечество. Винаги има рискове, но е по-добре да се рискува, отколкото да не се лекува болестта поради високата цена на лекарствата. Пациент, участващ в клинично проучване, дава възможност на лекарите и производителите на лекарства да спасят живота им.

Клиничните проучвания са медицински изследвания, включващи хора. Като цяло клиничните изпитвания се провеждат, за да се осигурят научни доказателства за безопасността и ефикасността/ползите от лекарството или ефектите от лекарства (като лекарства, хранителни добавки или други нелекарствени лекарства).

 

Има два различни вида клинични проучвания:

Клинични интервенционни проучвания

 

Проучванията с клинична интервенция тестват ново лекарство или нелекарствено лечение (упражнения или диета), за да видят дали помага за облекчаване на симптомите или лечение на заболяване. Така е уредено, че някои доброволци получават лекарство, други получават неактивно хапче (плацебо). И двете групи се наблюдават, за да се види кой се чувства по-добре.

 

Клинични обсервационни проучвания

Клинично наблюдение, като Enroll-HD, обикновено просто установява как протича заболяването и какво засяга здравето на хората с конкретно заболяване. В случая няма изпитани лекарства.

 

Как се провеждат тестовете и клиничните проучвания?

Всеки, който желае да проведе изпитване или проучване, трябва да получи одобрение от властите и комисиите по етика. Кличничните проучвания на лекарства, провеждани в Европа, изискват одобрението както на Европейската агенция по лекарствата, така и на комисиите по етика във всяка страна, в която има участници. Тези органи са отговорни за прегледа на съотношението риск/полза от изследването – клиничното проучване– тяхното одобрение не означава, че лечението е безопасно или ефективно, а само че изследването може да бъде направено.

 

В зависимост от вида на продукта и етапа на развитие. Изследователите първо включват доброволци или пациенти в малки пилотни проучвания и след това провеждат сравнителни по-големи проучвания. Клиничните проучвания могат да варират по размер и цена и могат да включват един изследователски обект или множество сайтове, в една и съща държава или в множество държави. Дизайнът на клинично изпитване има за цел да гарантира, че събирането на данни отговаря на изискваните високи стандарти. Също и да определи потенциалното въздействие върху тялото на пациента – положително, отрицателно или не – от научна гледна точка. Информацията за напредъка на проучването трябва да бъде публично достъпна, което ще позволи независима оценка на резултатите.

Коментарите са изключени.