Dyson Vassilias
Пловдив, България
14/04/2024

Добавка за дизел

Добавка за дизел

Добавка за дизел

Многофункционална добавка за дизелово гориво е пропилей оксид и се добавя към горивото в количество от 0,01-0,1 об.%. Техническият резултат от тази добавка за дизел е намаляване на дима, увеличаване на мощността на дизела, намаляване на разхода на гориво, намаляване на суровостта на работа на дизела и стабилизиране на горивото по време на съхранение.

Според енциклопедичната дефиниция горивните добавки са вещества, добавяни към течните горива (бензин, авиационен керосин, дизел).

Добавките за дизел са продукти на нефтохимичния синтез. Те са въглеводородни и елементоорганични съединения от различни типове и класове, включително нискомолекулни повърхностноактивни вещества и полимери.

Сложни светове на Дизелови Добавки: Познайте Тяхната Магия

Добавките за дизел имат различни области на приложение, състав и свойства. Използването им изисква специални познания и опит. В крайна сметка дори вещества, които номинално принадлежат към една и съща категория, да речем „депресивни добавки“, в зависимост от състава и производителя, могат да имат напълно различен механизъм на действие и специфична технология за въвеждането им в гориво. В тази връзка е важно производителите и доставчиците на добавки да информират потребителя за всички характеристики на веществото, да предоставят професионални съвети от технолог и пълен пакет документи. Само в този случай можете да използвате продукта с увереност и да разчитате на неговата ефективност. Неспазването на условията за използване на добавки за дизел може да доведе до значителна промяна в ефекта им.

Изискванията за качеството на суровините за производство на добавки за дизел се определят от съответните GOST (TU) за добавки и технически регламенти. В тази връзка е изключително важно производителят да има потвърждение за съответствието на моторния бензин и дизелово гориво с действащите стандарти. Проба от продукта също беше тествана след смесване. Ефективността и качеството на добавките се оценяват с помощта на няколко метода. Включително определяне на физикохимичните свойства на самата добавка и тестване на горива с добавки при работни условия.

Можете да видите още тук.

Коментарите са изключени.